Projekt kanalizační přípojky

Projekt kanalizační přípojky

Chcete si postavit dům svých snů? Vybudovala obec konečně v obci kanalizaci a Vy se k ní potřebujete připojit? Právě v těchto případech budete potřebovat projekt kanalizační přípojky. S takovým projektem Vám rádi pomůžeme. Připravíme Vám projekt a vyřídíme všechna případná povolení.

Co je kanalizační přípojka

Kanalizační přípojku definuje zákon o vodovodech a kanalizacích jako samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Narozdíl od domovní čistírny odpadních vod se v tomto případě nejedná o vodní dílo, což ale neznamená, že kanalizační přípojku není třeba povolovat. Není-li Vám jasná zákonná definice nic se neděje. Jednoduše řečeno jde o odbočku k Vaší nemovitosti.


Je potřeba projekt ke kanalizační přípojce

Ano, i kanalizační přípojka musí svou projektovou dokumentaci před tím, než je vybudována. Takový projekt musí jednak splňovat zákonné normy, ale také normy příslušného správce sítě. Nebojte, předpisy máme nastudované a vždy si dopředu zjišťujeme případné anomálie, které správce požaduje.

Co bude k projektu přípojky potřeba

Naprostou většinu informací si zjistíme sami. Od Vás budeme potřebovat jen následující informace:

  • určení lokality (parcelní čísla, katastrální území)


Pokud si s nějakým bodem nebudete vědět rady, samozřejmě Vám pomůžeme informace zajistit.

Jaká je cena projektu kanalizační přípojky

Projekt kanalizační přípojky u nás stojí 11 990,- s DPH. Cena zahrnuje veškeré případné úpravy, které v projektu případně vzniknou a platí se až po dokončení projektu a Vašem odsouhlasení. Nic tedy neplatíte dopředu.

Jak se řeší povolení kanalizační přípojky

V případě kanalizační přípojky existují 2 způsoby a liší se podle délky přípojky:

  • Kanalizační přípojka do 50 metrů (naprostá většina) se povoluje územním souhlasem