Projekt domovní ČOV

Projekt domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

Nejčastěji našim klientům pomáháme právě s projektem domovní čistírny odpadních vod. Sama čistírna řeší u klientů problém s odpadními vodami v místech, kde není možné připojení nemovitosti ke kanalizaci. Je tak skvělým pomocníkem, chcete-li bydlet na svém vysněném místě.


Co je čistírna odpadních vod - ČOV?

Čistírna odpadních vod je tradičně plastová nádoba, která se ukrývá pod zem a bývá přístupná přes víko. Uvnitř ČOV dochází k čistícímu procesu typicky spojenými s aerobními a anaerobními procesy. Ve většině případů (např. výrobek společnosti ASIO - Variocomp 5K) má čistící proces 3 fáze.

V první fázi procesu se oddělují pevné částice a dochází tak k mechanickému čištění. Takto přečištěná voda natéká do části, kde dochází k provzdušňování pomocí dmychadla. To je často jediná elektrická komponenta čistírny. Zde pomocí aerobního procesu dochází k přečištění, kdy bakterie likvidují nečistoty. Následně již přečištěné vody natékají do nádrže odkud se likvidují vsakem či do povrchových vod.


Je potřeba projekt pro stavbu čistírny?

Ano, čistírna odpadních vod je podle zákona o vodách považována za vodní dílo, a pro takové stavby platí povinnost zpracování projektové dokumentace autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb.

Projekt je pak třeba pro řádné povolení ČOV, bez projektu tedy není možné ČOV legálně vybudovat.

Jak zlikvidovat vody z čistírny?

Vodu z čistírny lze likvidovat 3 způsoby. Nejběžnějším způsobem je vypouštění přečištěných vod do vod povrchových. To ocení majitelé pozemku, v jejich blízkosti se nachází např. vodní tok či rybník. Pro takovýto případ není potřeba zajišťovat hydrogeologický posudek a normu pro vypouštění splní i ČOV bez CE certifikátu.

Druhým, a dnes často velmi oblíbeným způsobem je vypouštění vod do vod podzemních. To klient často využívají ve spojení s retenční nádrží, která slouží k zachycení přečištěné vody a následnou zálivku. Výrazně tak ušetříte za zalévání zahrady.

Poslední způsobem, jak likvidovat odpadní vody je vypouštění do jednotné kanalizace obce. Tuto možnost je dobré vždy ověřit a případně ji doporučujeme využít.

Kde sehnat hydrogeologický posudek?

Jak již víte z řádků výše, pro vypouštění přečištěných vod do vod podzemních, bude zapotřebí zajistit hydrogeologický posudek. S tím Vám může naše společnost pomoci. Máme kontakty po celé České republice a vždy Vám poskytneme typ na 2 až 4 hydrogeology. Vy si tak můžete v klidu vybrat z nabídky, která Vám bude nejvíce vyhovovat finančně i časově.

Jaká je cena projektu ČOV?

Cena projektu čistírny odpadních vod je v našem případě 9 990,- s DPH. Možná si říkáte, že je to víc, než nabízí jiní projektanti, ale opak je pravdou. Koupí projekční činnosti získáte jednak skutečně odborné poradenství. ČOV jsou skutečně naší doménou. Za druhé pak cena za projekt zahrnuje veškeré případné úpravy, které si úředník vymyslí. Předělání projektu, tak již máte v ceně. Navíc od našich klientů nepožadujeme žádné zálohy či platby předem. Fakturu vystavujeme až v momentě, kdy již máte návrh projektu v emailové schránce.

Jak dlouho trvá udělat projekt ČOV?

Nelze zcela zobecnit dobu, kterou nám zabere příprava projektu domovní čistírny. Nicméně vycházíme-li z předpokladu, že máme všechny základní údaje, ať už od Vás, jako majitele nemovitosti, hydrogeologický posudek a základní rešerši na úřadech, pak nám projekt zabere přibližně 3 týdny.