Co je domovní čistička odpadních vod alias ČOV?

05.01.2019

Kdy se vám bude hodit domovní čistička odpadních vod (ČOV)?

V okolí vašeho bydliště chybí veřejná kanalizace nebo se nemáte možnost připojit? Přemýšlíte, jak jinak, a hlavně efektivně a ekologicky s odpadní vodou naložit? Tak na tuto otázku vám dá odpověď domovní čistička odpadních vod. Stačí si jen vybrat.

Řešením je domovní čistička odpadních vod (ČOV)?


 Přemýšlíte, kam s odpadní vodou v případě, když váš dům, chata či chalupa nemají možnost připojení k veřejné kanalizaci s městskou či obecní čističkou vod? V takových případech obvykle slouží jímka nebo septik. Dnes však máte k dispozici mnohem modernější řešení a tím je domovní čistička odpadních vod - ČOV.

Funkce ČOV spočívá v tom, že zachycuje odpadní vody z kuchyně, koupelny nebo pračky a výhoda je v tom, že zachycenou a vyčištěnou vodu nemusíte nikam odvážet, ale můžete jí následně znovu využívat například na závlahu zahrady. Jedná se tedy o ekologickou likvidaci odpadních vod.

Pro představu, jak taková čistička odpadních vod vypadá, tak se jedná o jakousi nádrž, do které se hromadí odpadová voda, která je přímo v nádrži také čištěna. Nejdřív dojde k odstranění hrubých nečistot, potom dochází k biologickému čištění tedy k rozkladu závadných látek na nezávadné, a nakonec dochází k separaci tedy k oddělování a zároveň usazování kalu, který je potřebné jednou až dvakrát do roka odstranit.

Vzhledem k tomu, že na trhu je několik typů ČOV, tak je potřebné si správně vybrat. A ke správnému výběru slouží důležitá kritéria jako je typ nemovitosti, počet napojených osob, zda jde o obydlení objektu trvalé nebo rekreační, způsob vypouštění vyčištěné vody a také způsob úředního schválení. Dalšími detaily výběru jsou rozměry ČOV, spotřeba elektrické energie, způsob řešení uzavírání, údržba, materiály, cena atd.

Následně si dle zmíněných kritérií a individuálních potřeb můžete vybrat ČOV biologické tedy strojové a přírodní tedy kořenové. Biologické čističky se ještě dělí na aerobní a anaerobní.

A jak domovní ČOV vybudovat?

Jelikož se jedná přímo o vodohospodářské dílo, tak při budování je důležité dodržet přísná pravidla. A jako u každé stavby, tak i pro tento projekt je potřebná projektová dokumentace.

Na základě projektové dokumentace požádáte stavební úřad o územní rozhodnutí pro stavbu ČOV. Dále na základě projektu a územního rozhodnutí získáte povolení ke stavbě a také povolení k nakládání s vyčištěnou odpadní vodou. Tato povolení vydává vodoprávní úřad.

Na konci všeho vás čeká moderní, a především ekologické řešení likvidace odpadních vod.

#čovprojekt #čov #domovníčističkaodpadníchvod