Často se ptáte

Kanalizační přípojka

Co je to kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je stavba definovaná zákonem č. 274/2001 Sb. Jde o stavbu, která zajišťuje tok odpadních vod, v našem případě z nemovitosti do stoky odpadních vod. Kanalizační přípojka často řeší problém u klientů, kteří rekonstruují nemovitost či stavějí dům v obci a chtějí se připojit na obecní rozvody.

Jaký je rozdíl mezi přípojkou a ČOV

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Pokud se rozhodnete pro ČOV nebude muset řešit připojení do obecní kanalizace, odpad bude čistit na vlastním pozemku.

Kolik času zabere získat stavební povolení?

Záleží na příslušném úřadu, úředníci pracují v zákonných lhůtách, takže počítat s vyřízením dříve než za 30 dní je nereálné. V některých projektech je potřeba připomínkovat projekt a s úřady se domluvit na dílčích změnách. V průměru počítejte, že inženýring zabere 30 - 60 dní.

Jak dlouho děláte projekt?

Studium vaší situace nám zabere několik hodin, samotný projekt, pokud se nejedná o komplikovanou situaci je vytvořen během dvou pracovních dní. Suma sumárum do 5 pracovních dní od objednávky od nás projekt dostanete.

Je zapotřebí stavební povolení?

U přípojek v délce do 50m stačí územní rozhodnutí, ten vydává místně příslušný stavební úřad. Veškeré papírování kolem územního a stavebního rozhodnutí vám umíme zajistit díky službě inženýringu.

Kdo je vlastníkem přípojky?

Vlastníkem přípojky je standardně vlastník pozemku, ke kterému je přípojka připojena.Čistička Odpadních Vod

Co je to Čistička Odpadních Vod (neboli ČOV)

ČOV neboli čistička odpadních vod. Jde o řešení, kdy klient nemůže nebo nechce připojení na obecní kanalizaci. ČOV se využívá primárně tam, kde se nelze připojit na kanalizaci.

Kolik stojí projekt na ČOV

Naše projekty mají fixní cenu. Projekt zahrnuje studii a veškeré dokumenty k získání příslušného povolení. Takovýto projekt stojí 11 990,-. Projekt na čističku odpadních vod můžete nezávazně poptat u nás.

Kolik stojí domovní ČOV i s projektem?

Cena projektu je u nás vždy stejná, záleží zda potřebujete pouze projekt a úřady si chcete oběhat sami nebo zda tuto obtěžující část necháte také na nás. Projekt vám uděláme za 9 990,- včetně všech případných úprav, které si vyžádají úřady. Cena ČOV se pak liší podle technologie a také podle toho pro kolik je osob, standardně seženete ČOV v rozpětí 25 000,- - 40 000,-.

Kolik stojí inženýring, resp. vyřízení povolení?

Za naše služby účtujeme konstantní částku a to 9 490,- (s DPH). Je však potřeba počítat s tím, že úřady mohou v procesu účtovat správní poplatky a celkové náklady mohou překročit 10 000,-. Nikdy, však našim klientům neúčtujeme nic navíc, co by jinak neplatili, pokud by si povolení řešili sami.